Hyvinvoiva henkilökunta tuo hyviä myyntituloksia

Moni yritys pohtii tällä hetkellä sitä, miten omaa tulosta voisi parantaa myynnin keinoin. Kolikko kilahtaa yritysten kassaan nimenomaan myynnin kautta, joten on luonnollista, että parantamalla myyntiä eri keinoin ja eri näkökulmista yrityksellä on avain siihen, että sen myyntitulos paranee.

Myyntiin erikoistuneet yritykset ovat usein erittäin tuloshakuisia. Se on yritykselle hyvä ominaisuus – kunhan tuloksen tavoittelussa otetaan huomioon inhimilliset tekijät tarpeellisissa määrin. Myyntiin erikoistuneissa yhtiöissä on usein tehokkaat työskentelyprosessit, ja parhaimmissa yhtiöissä nämä prosessit on luotu henkilökuntaa ajatellen.

Hyvin myyvällä yrityksellä on hyvinvoiva henkilökunta

Moni johtaja voi sortua ajatukseen, että nyhtämällä kaiken mehun irti omista työntekijöistä ja jatkuvalla maksimiteholla kulkeminen tuo parhaat tulokset yrityksen myyntiin. Tämä on tietenkin totta lyhyellä aikavälillä – maksimiteho, maksimitulo. Koska ihminen ei kuitenkaan ole kone, on tuloshakuisimpienkin johtajien muistettava se, että ihmiset kaipaavat myös motivaatiota, virikkeitä ja lepoa, jotta hyvä tulos saadaan aikaiseksi pitkällä aikajänteellä.

Jos ihminen poltetaan loppuun työpaikalla, on todennäköinen seuraus pitkä sairasloma tai irtisanoutuminen. Hyväkin työntekijä joutuu samalle polulle, jos tavoitteet ovat liian isoja tai mahdottomia saavuttaa. Tällöin yritys joutuu jatkuvasti investoimaan uuden myyntihenkilökunnan rekrytoimiseen, ja liian suurien tavoitteiden ja ihmisten loppuunpalamisen kautta saatu nopea tuotto osoittautuukin loppujen lopuksi kalliimmaksi vaihtoehdoksi.

Hyvinvoiva henkilökunta on siis ammattitaitoisen ja pitkän tähtäimen hyvän tuloksen omaavan yrityksen perusta. Hyvinvoivalla ja asiantuntevalla myyntitiimillä saavutetaan varmasti ne tavoitteet, jotka yrityksen myyntitiimille on asetettu.

Miten myyntiin erikoistuneen yrityksen henkilökunta tulisi ottaa huomioon arjessa?

Taitavat yritysjohtajat ja tiimiesimiehet tuntevat henkilökuntansa kuin omat taskunsa – se on tärkeää arjen sujumisen kannalta. Tämä tarkoittaa yritysmaailman näkökulmasta myös sitä, että jokaisen henkilökunnan edustajan parhaat ja kehitettävimmät puolet tunnetaan. Tärkeintä on kuitenkin tietää se, mikä on suurin motivaattori työntekijälle. Mikä on kaikista suurin palkinto, minkä työntekijä voi saada tavoitteisiin pääsystä? Kun tavoite on tarpeeksi korkealla, mutta ei liian, ja palkkio kohdillaan, on hyvinvoiva myyntihenkilöstö valmis tekemään töitä sen eteen, että tavoite täytetään. Joillekin suurin palkinto voi olla bonus palkan päällä, joillekin palkallinen vapaapäivä.