Todistetut myynitekniikat

Myyntitekniikat ovat kehittyneet, mutta aivan liian usein yhä edelleen törmää vanhentuneisiin tekniikoihin. Tämän myös myyntiyritykset huomaavat jo tuloksessaan, koska vanhentunut myytintekniikka laskee tulosta. Ajan hermolla oleva myyntiteknikka tuo tasaisemmin tulosta ja jopa maltillista kasvua.

Jo muutama vuosi sitten Yle uutisoi mikä on myyntitekniikkaa hioessa päivän sana. Se on kehittynyt toki vielä lisää, mutta pitää edelleen paikkansa myyntitekniikan pohjana.

Supliikkimyyntimies vie potin kotiin?

Myynti on täynnä harhaluuloja ja yksin niistä on, että myyjän on oltava supliikkimies tai -nainen ja heittää hyvää juttua tuon tuostakin. Tästä toki on apua, sillä sen avulla saadaan asiakas rentoutumaan, mutta se ei ole välttämättömyys. Moni muu asia nousee tärkeämpään arvoon.

Asiakkaan arvomaailma

Mikäli myyjällä ja asiakkaalla arvomaailmat eivät kohtaa, niin myyntiä on mahdoton saavuttaa. Ellei sitten myyjä ole harjoitellut kameleontiksi ja pysty mukautumaan asiakkaan arvomaailmaan vaikka henkilökohtaisessa elämässään olisikin toista mieltä. Myyjän on tärkeää jättää omat mielipiteensä ja näkemyksensä sivuun elleivät ne ole yhtenevät asiakkaan mielipiteiden ja näkemysten kanssa. Olipa aihe sitten mikä tahansa.

Keneltä asiakas ostaa?

Kilpailu on lähes jokaisella alalla kovaa ja asiakkaalla on mahdollisuus valita useista eri yrityksen tuotteista ja palveluista, joten mikä ratkaisee sen, että hän ostaa juuri sinulta?

Asiakas tekee ostopäätöksen lähes aina tunnepohjaisesti. Asiakas voi perustella ostopäätöstä järkisyillä, mutta pohjalla on aina tunne, että tämä tuote on juuri se, mitä hän tarvitsee. Tämä tuote ratkaisee ongelman.Saadaksesi asiakas ostamaan tuote juuri sinulta, sinun on saatava asiakas luottamaan itseesi, yritykseesi ja tuotteeseesi. Muuten asiakas ei osta vaikka tuotteesi olisi maailman paras.

Luottamuksen myötä asiakkaan ja myyjän välille syntyy tunneside, jonka jälkeen myyntiä on helppoa ja luontevaa tehdä. Olipa sitten kyse ihan ensimmäisestä ostokerrasta tai sitten jatkomyynnistä. Ensimmäisen kaupan koko voi olla pieni, mutta luottava asiakas myös jatkossa ostaa tutulta myyjältä, johon on tunneyhteys ja luottamus on syntynyt ja ajan saatossa kaupan arvon määräkin nousee. Tuloksena on kanta-asiakkuus, joka palkitsee niin yritystä kuin myös asiakasta.

Kanta-asiakkaat tuovat keskimäärin 80% yrityksen tuloksesta, joten asiakkaan luottamuksen ja tunneyhteyden merkitystä ei voida vähätellä.