Kielitieteilijä value creationin ihmemaassa

Maanantai 12.5.2014 klo 10:52 - Markku Haakana


MANIA on monitieteinen tutkimushanke, jossa mukana on myynnin ja toiminnan tutkijoiden lisäksi myös kielitieteilijöitä, tarkemmin sanottuna Helsingin yliopiston suomen kielen tutkijoita. Ensikuulemalta tämä voi kuulostaa erikoiselta. Mitä suomen kielen tutkija tekee myynnin-
tutkimuksessa? Tutkii myynnin sanastoa? Myyjien kielivirheitä?

Ei. Yksi suomen kielen tutkimuksen painopistealoista − varsinkin Helsingissä − on jo pitkään ollut puhutun vuorovaikutuksen tutkimus. Keskeinen metodi tässä tutkimuksessa on sosiologiasta lähtöisin oleva keskustelunanalyysi (englanniksi conversation analysis). Metodin avulla on tutkittu sekä erilaisia arjen keskusteluja että erilaisia institutionaalisia vuorovaikutustilanteita. Tutkimusta on tehty esimerkiksi terveyskeskuslääkärin vastaanotoista, R-kioskin asiointitilanteista ja Kelan asioinneista. Tätä samaa metodia lähdemme nyt soveltamaan aitojen videoitujen myyntitilanteiden tutkimukseen.

Myynnin tutkimuksessa aitojen myyntikohtaamisten tutkimus on ollut hyvin harvinaista. Tässä mielessä tutkimushankkeemme on siis varsin innovatiivinen. Nyt päästään yksityiskohtaisesti tarkastelemaan sitä, millaisista palasista myyntitilanne rakentuu, millaisista vuorovaikutuskäytänteistä syntyy hyvä (tai joskus huonompi) tunnelma, miten myyjä rakentaa yhteistä maaperää asiakkaan kanssa jne. Haastattelututkimuksissa ei samaa yksityiskohtaisuuden tasoa voi koskaan saavuttaa.

Monitieteinen tutkimusryhmä on mahtava työympäristö. Tutkimushankkeen eri osa-aineistoja tarkastellaan yhdessä. Hedelmällistä on ollut myös lukupiiritoiminta, jossa on luettu eri suunnilta tulevia tutkimustekstejä. Tätä kautta on haettu myös yhteistä kieltä. Nyt alan ymmärtää, mitä myynnin tutkimuksessa tarkoitetaan termillä value creation ja mitä sana funktio myynnin kontekstissa tarkoittaa. Muut taas tutustuvat siihen, mitä kielen- ja keskusteluntutkimuksessa tarkoittaa vaikkapa affektisuus tai affiliaatio.

Suomen kielen tutkijana haluan projektissa myös tietysti ajaa suomen kielen asiaa tutkimuksen kielenä. Siksipä tämä blogi on kirjoitettu suomeksi.

Avainsanat: vuorovaikutus, keskustelunanalyysi, myynnin tutkimus


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini