Persoonallisuustyyppiterveisiä MANIA-tutkimusryhmästä!

Keskiviikko 26.11.2014 - Pia Hautamäki


Olen Pia Hautamäki ja toimin HAAGA-HELIAssa myynnin opettajana ja tutkijana MANIA-hankkeessa. Olen ollut mukana hankkeen alusta lähtien MANIAn suunnittelussa ja ideoinnissa hyödyntäen omaa 15 vuoden työelämäkokemusta btob-myynnistä ja myynnin johtamisesta. Mielestäni tuloksellisissa kohtaamisessa korostuu aina ihminen, ihmisen tavat ottaa toinen henkilö huomioon, toisen ihmisen arvostuksen osoittaminen ja kuulluksi tulemisen kokemukset. Nämä ovat asioita, joita on mahdollisuus oppia ja opiskella sekä kehittyä niissä paremman vuorovaikutuksen ihmiseksi.

Oletko koskaan ollut tilanteessa, jossa koet, että olet aina tuntenut henkilön vaikka juuri tapasitte? Jos vastasit kyllä, saattaa olla, että persoonallisuustyypeissänne tämän henkilön kanssa on samankaltaisuuksia. Joskus saatat kohdata tilanteen, jossa toinen ihminen toimii niin hullusti, että sinulla on haasteellista tulla hänen kanssaan toimeen. Tässä tilanteessa saatatte olla persoonallisuustyypeiltänne täysin erilaisia. Persoonallisyystyyppiosaamisen idea piilee juuri tässä, eli miten itseäsi ja tarpeitasi paremmin ymmärtämällä pystyt ottamaan toisen henkilön vaikuttavammin huomioon. Ennen kuin opit ja ymmärrät oman persoonallisuustyyppisi mieluisimmat tavat toimia, toimit usein persoonasi mukaisella tavalla vuorovaikutustilanteissa. Ja se ei aina ole se kaikista tuloksellisin tapa kohdata toinen ihminen…

Aivan kuten MANIA-hankkeessammekin tutkimme vuorovaikutustilanteita ja persoonallisuustyypin vaikutuksia myyjä-ostaja-tilanteissa, olemme myös kehittäneet kevään 2014 aikana MANIA-tutkimusryhmän vuorovaikutuskulttuuria Myers-Briggs-indikaattorin (MBTI) avulla. Jokainen MANIA-hankkeessa toimiva tutkija on täyttänyt oman MBTI-itsearvionsa ja käynyt purkukeskustelun kanssani oman MBTI-profiilin tarkentamiseksi. Suurelta osin MANIA-tiimimme saa energian toisten kanssa yhdessä tekemisestä ja tutkimisesta eli olemme ekstraverttejä, mutta myös introverttipreferenssiä meistä kaikista löytyy. Tämä on asia, joka erottaa MBTI-profiilin esimerkiksi piirreteorioista, joissa normaalijakauman kautta olemme tietyllä tavalla määriteltyjä. MBTI-indikaattorin ihanuus onkin sen sallivuus, eli preferenssi kuvaa ominaisuutta, joka on sinulle luontaisempi. Preferenssiä voisi esimerkiksi kuvata näin, eli käytät oikeaa kättä vasemman sijaan, sillä oikea on vahvempi käsi sinulle ja olet oikeakätinen.

MANIA-tiimissä korostui myös tulevaisuuteen luotaava intuitiivinen tiedon etsimisen tapa, mutta preferoitumista yksityiskohtaisen, tarkan tiedon hallintaan löytyi myös. Tapoja tehdä päätöksiä profiloidaan MBTI:ssä preferenssipareilla ajatteleva-tunteva. Suurin osa meistä preferoitui ajatteleviksi päätöksentekijöiksi, mutta tyyppidynamiikan kautta osalla oli kehittymässä neljäs prefenssi juuri nyt, joka osalla oli juuri tämä preferenssi tunteva. Mitä tämä sitten tarkemmin tarkoittaakaan, kuulet siitä kun tutustut kanssani tarkemmin MBTI:n kiehtovaan maailmaan.

Viimeinen preferenssipari järjestelmällinen ja spontaani toi esiin MANIA-ryhmämme suurimmat erot, jotka ovat tulleet esille myös jo työskennellessämme yhdessä. Järjestelmällinen preferenssi näkyy työarjessa tarkkana työtehtävien suunnitelmana, aikatauluttamisena ja toteuttamisena, kun taas spontaanius joustavana agendana ja asioiden auki jättämisenä. Toinen näistä preferensseistä on sinullekin mieluisampi ja MANIA-ryhmässäkin, olemme yhteisen MBTI-valmennuksen keinoin rakentaneet toimintatapoja, jotka mahdollistavat jokaisen mieluisimman työskentelytavan. Tällä tavoin olemme voineet mahdollistaa jokaisen tutkijan onnistumisen parhaimpaansa!

MANIA-hankkeessa on alkamassa aineistonkeruun viimeinen vaihe ensiksi aloitettujen MANIA-yritysten kanssa. Tarkoituksena on tehdä MBTI-profiilit etukäteen valituille myynnin tekijöille, myynnin johtajille sekä sovitulle määrälle asiakkaita. MBTI on työkalu, joka mahdollistaa sinulle paremman itsesi tuntemisen ja vuorovaikutustaitojesi kehittämisen. MBTI on maailmanlaajuisesti eniten käytetty työkalu ja MANIA-hankkeeseen osallistuvat pääsevät tutustumaan omaan MBTI-profiiliinsa Vaasan yliopiston professori Vesa Routamaan DYNAMO-mittariston avulla. Määrittääkö myynnin onnistumista ihmisen persoonasta nousevien tarpeiden vai liiketoiminnasta nousevien tarpeiden tyydyttäminen - se jää nähtäväksi osana väitöskirjatutkimustani MANIA-hankkeessa!

 

Tuloksellisin kohtaamisterveisin,

Akkreditoitu MBTI-valmentaja,

Myynnin tutkija ja opettaja

 

Pia Hautamäki

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

 

Lisätietoja: pia.hautamaki@haaga-helia.fi

Avainsanat: Tiimityö, vuorovaikutus, persoonallisuustyyppi, MBTI, MANIA-tiimi


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini